TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Doňdurma nädip döredi?

Doňdurma nädip döredi?

Tomus paslyny biz haýsy önüm bilen baglanyşdyrýarys? Elbetde, doňdurma bilen! Tomusda doňdurma bolan isleg tebigy ýagdaýda ýokarlanýar we ony marketlerde, dükanlarda, seýilgählerde we beýleki ýerlerde...