TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«DOMOTEX 2019» halkara sergisi

Habarymyz-türkmen metbugatynda

vepa
Häzirki wagtda ýurdumyzda bolup geçýän wakalary 3 dilde beýan edýän www.atavatan-turkmenistan.com saýtymyzyň habary türkmen metbugatynda «habar» boldy. Has takygy, ýurdumyzyň baş gazeti bolan «Türkmenistan» gazetiniň...

“DOMOTEX 2019” halkara sergisinde Türkmenistanyň haly önümleri

vepa
2019-njy ýylyň 11-14-nji ýanwary aralygynda GFR-niň Gannower şäherinde haly önümleriniň we pol örtükleriniň 31-nji ýöriteleşdirilen halkara «DOMOTEX-2019» sergisi geçirildi, onuň işine Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň...