TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Doktoranturada okuwyň möhleti üç ýyl. Doktorantura kabul edilmegiň tertibi beýan edildi we şonuň esasynda kabul edilýär.

Doktorantura kabul etmegiň tertibi

Doktorantura ylymlaryň kandidaty alymlyk derejesi we doktorlyk dissertasiýasynyň üçden iki böleginiň ýerine ýetirilenligi barada şol ylmy ugurdan işleri alyp barýan ýokary okuw mekdebiniň ýa-da ylmy...