Tag : dokma we telekeçilik ugurlary babatda degişli tabşyryklary berdi.

JEMGYÝET

Hormatly Prezidentimiz: geljekde-de telekeçileri hökman goldarys

Ministrler Kabinetiň sanly ulgam arkaly geçirilen giňişleýin mejlisinde çykyş eden hormatly Prezidentimiz söwda, dokma we telekeçilik ugurlary babatda degişli tabşyryklary berdi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip...