TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

dokma senagaty

Halk Maslahatynyň Başlygy türk işewürlerini hyzmatdaşlyk etmäge çagyrdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Türkiýäniň Beýik Millet Mejlisiniň (TBMM) Başlygy Mustafa Şentopyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşligiň...

Türkmenistan bilen Oman hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşyldy

Sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanyň we Oman Soltanlygynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow, oman tarapyna –...

Türkmenistan bilen Günorta Koreýanyň hyzmatdaşlygy giňeldiler

2020-nji ýylyň 24-nji iýunynda Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologiki hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-koreý hökümetara toparynyň ýolbaşçylarynyň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky...

Türkmen dokma önümleriniň Russiýa eksporty

2020-nji ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň dokma senagatynda eksport mümkinçilikleri we importa bolan islegleri boýunça Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Söwda-Senagat edaralarynyň wekilleriniň arasynda...