TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dj-ler

19 ýaşda millioner

vepa
Ejesi oňa heniz 15 ýaşyndaka az mukdarda öndürilen aýakgaplaryň birini satyn alyp berdi. Ol bolsa mümkinçilikden peýdalanyp... 19 ýaşda millioner boldy. Gürrüň Bejamin Kiks atly...