TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

diwersifikasiýa

Eksport : 84,1 Milliard Amerikan Dollaryna deň

vepa
Türkmenistanda täze özgertmeler döwrüne gadam basyldy. Ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasy tassyklandy. Bu Maksatnamanyň taýýarlanylmagy hökümetiň mejlislerinde yzygiderli ara alnyp maslahatlaşyldy....