TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Disneý

Taryhda şu gün — 30-njy sentýabr

Ata Watan Eserleri
Şu gün ýagny 30-njy sentýabrynda ençeme taryhy wakalar bolup geçen. Biz gündelik ýetirýän bu maglumatlarymyz internet maglumatlary esasynda taýýarlanýar. Şeýle gyzykly maglumatlary okyjylarymyza gündelik ýetirmegi...

Dünýäniň iň gymmat brendleri

Ata Watan Eserleri
“2020 BrandZ Top 100 Global” markalaryň sanawy täzelendi. Şoňa laýyklykda ABŞ-da ýerleşýän elektron söwda hasaplaýyş kompaniýasy bolan “Amazon” ýyllyk 32 göterim ösüş bilen 416 milliard...

Täze “Mulan” filmi haçan görkeziler

Dünýä belli “Disneý” studiýasynyň öňümizdäki hyýaly we drama žanrlary esasynda döredilen “Mulan” atly filmi dowam edýän COVID-19 pandemiýasy sebäpli görkeziliş dabarasy awgust aýyna yza süýşürildi....

Kristen Stýuart 30 ýaşady

Dr.Döwran Orazgylyjov
Golliwudyň meşhur aktrisalaryndan we soňky ýyllaryň ösüp gelýän ýyldyzy Kristen Stýuart 30 ýaşady. 1990-njy ýylyň 9-njy aprelinde dünýä inen Kristen “Fox” kompaniýasynyň prodýuseri Jon Stýuartyň...