TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

diplomatik wekilhanalary

COVID-19: Türkmenistan sanjym satyn alar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda COVID-19 ýokanjyna garşy sanjym satyn almak we ýurda getirmek barada meýilnama taýýarlandy. Bu barada “orient.tm” internet saýtynda bellenilip geçilýär. Bu meýilnama esasynda Türkmenistanyň daşary...

Türkmenistana dolanyp barmak üçin şahadatnama

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň raýaty öz şahsyýetini tassyklaýan resminamany ýitiren, ogurlanan, ulanyp bolmajak derejede zaýalanan ýa-da onuň möhleti dolan, şeýle hem daşary ýurt döwletinde Türkmenistanyň raýatlygyna degişli bolan...