TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dinozawryň üsti açyldy

Dinozawryň üsti açyldy

Ata Watan Eserleri
Meksikaly paleontologlar ýyrtyjylary gorkuzmak we garşy jynsy özüne çekmek maksady bilen güýçli sesleri çykaran dinozawryň galyndylarynyň üsti açyldy. Bu dinozawryň 73 million mundan ozal ýaşandygy...