TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dilşat Meläýewanyň

Orazgül Apbasowa: “Käşgä 60 ýaşa dolanyp barsadym…”

Biziň bu gezekki söhbetdeşimiz Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň sahna ussady, Türkmenistanyň halk artisti Orazgül APBASOWA bilen boldy. Bizi özüniň döwletli ojagynda...