TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dik Adwokat

Aşgabatdan Barselona çenli……

Ata Watan Eserleri
Dünýä belli 7 tälimçini Türkmenistan bilen näme baglanyşdyrýar? Meşhur «Barselonanyň» futbol pelsepesine üýtgeşme girizen Hosep Gwardiolanyň, 1990-njy ýylda Maradonaly Argentina bilen dünýä çempiony bolan Karlos...

Dik Adwokatyň şertnamasy 1 ýyl uzadyldy

Ata Watan Eserleri
Niderlandlar Patyşalygynyň “Feýenoord” topary tälimçisi Dik Adwokat bilen ýene-de bir ýyl işleşer. 72 ýaşly tejribeli tälimçiniň şertnamasynyň möhleti 1 ýyl uzadyldy. 2021-nji ýyla çenli bu...