TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dewisiň kubogy

Aşgabatda Dewisiň Kubogy boýunça halkara tennis ýaryşy geçiriler

2021-nji ýylyň 6-12-njy sentýabry aralygynda ýurdumyzyň Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Tennis Toplumynda Aziýa we Okeaniýa döwletleriniň IV sebitleýin toparynyň Dewisiň Kubogy atly ýaryşynyň geçirilmegi meýilleşdirilýär....

Aşgabatda Dewisiň Kubogy ýaryşy geçiriler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda Tennis boýunça Dewisiň Kubogy ugrundaky halkara ýaryşyň tapgyry geçiriler. Bu barada hormatly Prezidentimiz degişli Karara gol çekdi. Şol resminamada...

Türkmenistan Dewis kubogyna taýýarlanýar

Halkara tennis federasiýasynyň Prezidenti, Halkara Olimpiýa komitetiniň agzasy Dewid Haggerti bilen onlaýn-duşuşyk geçirildi. Türkmen tarapyndan duşuşyga Milli Olimpiýa komitetiniň, Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň, şeýle-de Daşary işler,...