TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dewid Nadiler

Täsin kofe

Lukmanlar, her näçe az içmegi maslahat berýän hem bolsa, kofe gündelik durmuşymyzyň bir parçasyna öwrüldi. Elbetde, güýç berip, günüň dowamyndaky işjeňligimize goşant goşýan hem bolsa,...