TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dewid Bekhem

Sowur (Öküzçe 21.04 — 20.05)

Ata Watan Eserleri
Häsiýeti Sowurlar — akylly-başly, gürrüňçil, özüne ynamly, saza üşükli bolýarlar. Gülgüne reňki halaýarlar. Üstünlik getirýän daşy — Zümerret. Güli bolsa, bägül hasaplanylýar. Sowurlar zähmetsöýer adamlar....

Bekhemiň maşgalasyna gelin gelýär

Dünýä belli iňlis futbolçy Dewid Bekhem we onuň aýaly Wiktoriýanyň maşgalasyna ýakyn wagtdan gelin geler. Bu barada “NTV” habar beriş gullugynyň habar bermegine görä, Bekhemiň...