TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Derýaýollary» önümçilik birleşigi

“Derýaýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti döredildi

“Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011-2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasynda” bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, kärhanalaryň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak we bazar gatnaşyklary üçin amatly şertleri döretmek, şeýle...

«Derýaýollary» önümçilik birleşigi paýdarlar jemgyýetine öwrülýär

Ata Watan Eserleri
«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň «Derýaýollary» önümçilik birleşiginiň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgedip, paýdarlar jemgyýetine öwürmäge ygtyýar almak baradaky mesele boýunça hasabat berildi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde bellenilip...