TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

deri

Deriniň gözelligi üçin maslahatlar

Ata Watan Eserleri
Aýal bolsun, erkek bolsun tapawudy ýok, her bir adamda kemsiz, tekiz we sagdyn derisiniň bolmagyny isleýär. Deriniň gözelligini üpjün etmek üçin köp usul bar. Düwürtiksiz,...

Arkalaşan dag aşar : Ot almaga gelen ýaly

Hojagylyç Nazarow
Arada goňşylarymyzyň biri gelip, köp aýak çekmän, turmak bilen boldy. Men oňa nägilelik bilen: -Munyň-a, goňşy, “Ot almaga gelen ýaly” bolaýdy-la. Ine-gana oturyp çaýlaşmalydy-da –...