TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Deňiz

Dünýäniň iň gymmat baly

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň dag gowagynda ýygnalan “Centauri” atly türk baly dünýäde iň gymmat bal diýlip ykrar edildi. Bu balyň bir kilogramyny satyn almak üçin adamlar 10 müň...

Iň uly ýelken gämi

Şwesiýanyň taslama kompaniýasy “Oceanbird” atly ýel bilen işleýän ýük gämisini tanyşdyrdy. Bu gäminiň beýleki deňiz gämilerinden tapawutlylygy uglerod zyňyndylaryny 90% göterim azaldyp bilmegidir. Dünýäde iň...

Ulaglarda ätiýaçlandyryş işi kämilleşdiriler

Baş Redaktor
Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky Mejlisiň barşynda ätiýaçlandyryş işini kämilleşdirmek we bu ugry düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryny täzelemek hem-d öňdebaryjy halkara tejribesini ornaşdyrmak...

Dünýädäki iň uzyn welosiped ýoly

Türkiýäniň Hataý welaýatynyň Samandag we Arsuz etraplaryny birleşdirýän 25 kilometrlik awtoulag ýolunyň gapdalynda döredilen welosiped ýoly “dünýäniň iň uzyn welosiped ýoly” ady bilen meşhurdyr. “Dünýäniň...