TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

demirýol we awtoulag ýükleriniň daşalmagy we üstaşyr geçirilmegi

Ulag ulgamynda türkmen-özbek hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 19-njy maýynda Aşgabatda Halkara awtoulag gatnawlary boýunça türkmen-özbek bilelikdäki toparynyň nobatdaky üçünji mejlisi onlaýn görnüşinde geçirildi. Duşuşyk Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň ugurdaş ministrlikleriniň...