TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Demirgazyk

Ada geljek syýahatçylara pul tölener     

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda Ýuwaş ummanynyň demirgazyk kenarynda ýerleşýän, Russiýanyň Sahalin atly iň uly adasyna syýahatçylary çekmek barada ýörite kampaniýa işe başlady. Sahalin sebitiniň hökümetiniň metbugat gullugynyň...

Fransiýada maý aýynda gar ýagdy

vepa
Demirgazyk ülkeleriniň biri bolsa, bu waka geň hem görünjek däl. Ýöne 5-nji maýda Fransiýanyň günorta böleklerinde garyň ýagmagy ýerli ýaşaýjylary hem, dünýä metbugatyny hem haýran...

Demirgazyk Irlandiýa plastik banknotlara geçýär

vepa
«Euronews»-iň habar bermegine görä, Demirgazyk Irlandiýanyň «Ulster» banky dik görnüşde taýýarlanan plastik banknotlary (puly) tanyşdydy. Bankyň hünärmenleriniň pikirine görä, plastik banknotlaryň ýasamasyny taýýarlamak juda kyndyr....

Türkmenistanyň Prezidenti Sport ulag merkezine bardy

vepa
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýurdumyzyň IIM-niň şahsy düzümine niýetlenen ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy, ulanmaga berlen jaýlarda döredilen şertler we gurluşygy tamamlaýjy...