TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygy

Türkmenistan bilen Beýik Britaniýanyň söwda gatnaşyklary işjeňleşdiriler

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri E.Annamuhammedowyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Hýu...