TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Demirgazyk Irlandiýa

UEFA Ýewropa ýaşlar çempionatyny ýatyrdy

Koronawirus çäklendirmeleri sebäpli «UEFA 2021» 19 ýaşa çenli ýaşlaryň arasynda geçirilýän Ýewropa çempionatyny ýatyrmagyň kararyna geldi. Bu barada guramanyň resmi web saýtynda aýdylýar. 19 ýaşdan...

Türkmen-britan hyzmatdaşlygy pugtalandyrylýar

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 23-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Daşary işler we Arkalaşygyň işleri boýunça ministriniň parlamentar...

Demirgazyk Irlandiýa plastik banknotlara geçýär

vepa
«Euronews»-iň habar bermegine görä, Demirgazyk Irlandiýanyň «Ulster» banky dik görnüşde taýýarlanan plastik banknotlary (puly) tanyşdydy. Bankyň hünärmenleriniň pikirine görä, plastik banknotlaryň ýasamasyny taýýarlamak juda kyndyr....