TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

demirgazyk-günbatardan gündogara ugruny üýtgedýän

Howa maglumaty: howalar yssy bolmagynda galýar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde...