TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

demirgazyk-günbatar

Ekologiýa taýdan arassa geljegiň şäherini gurýarlar

Saud Arabystanynyň mirasdüşer şazadasy Muhammet bin Salman döwlet telewideniýesinde özüniň “The Line” taslamasyny yglan etdi. Bu taslamada ýurduň demirgazyk-günbatarynda howa şertlerine zyýan bermejek ekologiýa taýdan...

Grenlandiýada ýene bir krater tapyldy

vepa
Amerikanyň älem we howa guramasy NASA Grenlandiýa adasynyň demirgazyk-günbatarynda buzuň bir mil aşagynda ikinji bir krateriň bardygyny mälim etdi. Meýdany 22 mil bolan krater meteoryň...