TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

demir ýol

Hal­ka­ra äh­mi­ýet­li üs­ta­şyr ulag dü­zü­mi döredilýär

Ata Watan Eserleri
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýur­du­my­zyň mul­ti­mo­dal lo­gis­tik müm­kin­çi­lik­le­ri­ni mun­dan beý­läk-de iş­jeň­leş­dir­mek, hal­ka­ra üs­ta­şyr ulag gat­naw­la­ry üçin amat­ly we bäs­deş­li­ge ukyp­ly şert­le­ri dö­ret­mek ugrunda giň...

Çäklendirmeler bu gezek 15 gün uzaldyldy

Baş Redaktor
Wagtlaýyn çäkledirmeler 15 gün möhlet bilen uzaldyldy. “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň berýän maglumatlaryna görä  2021-nji ýylyň iýun aýyndan bildirilýän talaplary berjaý etmek şerti bilen, synag hökmünde, Aşgabat...

Arzuwlaryň yzy bilen

vepa
Nişta DudeŽa 1995-nji ýylyň 29-njy awgustynda Hindistanyň Uttar Pradeş ştatynda doguldy. Onuň kakasy Wed Parkaş DudeŽa demir ýol hünärmeni, ejesi Punam DudeŽa bolsa öý bikesidi....