TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

demir ýol gatnawy

Çäklendirmeler bu gezek 15 gün uzaldyldy

Baş Redaktor
Wagtlaýyn çäkledirmeler 15 gün möhlet bilen uzaldyldy. “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň berýän maglumatlaryna görä  2021-nji ýylyň iýun aýyndan bildirilýän talaplary berjaý etmek şerti bilen, synag hökmünde, Aşgabat...

Demir ýol gatnawlarynda hoş habar: synag gatnawlary ýola goýulýar

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi internet sahypasynda otly gatnawlarynyň mart aýyndaky ýagdaýy barada beýanat çap edildi. Bu beýanatda hususan-da şeýle diýilýär: Hormatly ýolagçylar!...