TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

dem alyş

Günüň dowamynda 1,5 — 3 litre golaý arassa suw

Dr.Döwran Orazgylyjov
Tomus aýlarynda özüňizi şähdaçyk, ruhubelent, sagdyn duýmak isleseňiz, arassa agyz suwuny talabalaýyk içmegi unutmaň! Lukmanlaryň bellemegine görä, suw adam bedeninde bolup geçýän ähli fiziologik hadysalara...