TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Daýhan birleşikleri

Milli Geňeşiň palatalarynyň deputatlary Döwlet ýer kadastryny taýýarlamaga gatnaşar

Şu ýylyň dört aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet ýer kadastry baradaky meselä geçip, onuň ýurdumyzda azyk bolçulygyny pugtalandyrmak ýaly...

Şahsy kömekçi hojalygyny alyp barmak-mellek ýeri üçin ýer bölekleri barada maglumat

Ata Watan Eserleri
Şahsy kömekçi hojalygyny alyp barmak-mellek ýeri üçin ýer bölekleri kimlere berilýär? Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenişine görä,  2004-nji ýylyň 1- nji...