TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dastin Porýe

Konor Makgregor üstünlikli operasiýa edildi

Garyşyk söweş sungatynyň irlandiýaly ussady, iki agram derejesinde “Ultimate Fighting” çempionatynyň öňki çempiony Konor Makgregor aýagy döwlenden soň üstünlikli operasiýa edildi. Ýekşenbe güni gije, Makgregor...

Porýe Makgregory jogap tutluşygynda ýeňdi

Ata Watan Eserleri
Abu-Dabi şäheriniň ýörite Söweş adasynda “UFC 257” atly ençeme söweş tutluşyklary geçirildi. Merkezi tutluşykda Konor Makgregor bilen Dastin Porýe garşylaşdy. Ýylyň esasy tutluşyklaryndan biri hökmünde...

Konor Makgregor – Dastin Porýe tutluşygy

Ata Watan Eserleri
24-nji ýanwardan 25-nji ýanwara geçilýän gijede Abu-Dabi şäheriniň ýörite Söweş adasynda “UFC 257” atly ençeme söweş tutluşyklary geçiriler. Merkezi tutluşykda Konor Makgregor bilen Dastin Porýe...

“Öz orunlarynda galdylar…”

Bilşimiz ýaly, sport görnüşiniň arasynda diňe futbol we beýleki ugurlardan başga-da, sportuň başa-baş söweş sungaty boýunça-da dünýäde muşdaklary köp we olar yzygiderli sportuň bu görnüşi...

Habib – Getži tutluşygy 24-nji oktýabrda geçiriler

“Absolute Fighting Championship” (UFC) ýaryşyňyň ýeňil agram boýunça kemeriniň eýesi russiýaly Habib Nurmagomedow özüniň nobatdaky tutluşygyny bu ugurdaky häzirki çempiony amerikaly Jastin Getži bilen şu...