TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Daşoguz

Watan harmanyna 1 million 250 müň tonnadan gowrak pagta tabşyryldy

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň häkimlerinden ýurdumyzyň daýhanlarynyň pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri hakyndaky hasabatlary kabul etdi....

Türkmenistan boýunça agyz beklenýän we açylýan wagtlar

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  saýty şu gün ilkinji bolup Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty boýunça agyz beklenýän we açylýan wagtlary baradaky maglumatlary dykgatyňyza  ýetiripdi....

Maksat: 620 müň gektardan 1 million 250 müň tonna «ak altyn»

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda şu ýyl 620 müň gektar meýdanda gowaça ekip, 1 million 250 müň tonna hasyl ýygnamak meýilleşdirilýär. 22-nji ýanwarda geçirilen Hökümet mejlisinde döwlet Baştutany Gurbanguly...

Halk Maslahatynyň mejlisi başlady

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň taryhynda möhüm orun eýeleýän Halk Maslahatynyň mejlisi ilkinji gezek sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisiniň gün...

Oba hojalygy boýunça netijeli gözlegler geçirilýär

Ata Watan Eserleri
Türkmen oba hojalyk institutynyň Oba hojalyk ylmy-önümçilik merkeziniň ylmy işgärleri oba hojalyk ekinleriniň täze görnüşlerini döretmek, seleksiýa we tohumçylyk işlerini talabalaýyk alyp barmak, ekinleriň ösdürilip...

BDT Genel Sekreteri Türkmenistan’da

vepa
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Bağımsız Devletler Topluluğu’nda Türkmenistan başkanlığında düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Aşkabat’a gelen BDT İcra Kurulu Başkanı, Genel Sekreteri Sergey Lebedev’i...

2019 yılının en güzel atı Parasat seçildi

vepa
Dünyada sadece Türkmenistan’da kutlanan At Bayramı dolayısıyla ülkeye has safkan ahalteke atlarının uluslararası güzellik yarışması düzenlendi. Yarışmanın sonuçları, atlara sevgisiyle dünyada tanınan Türkmenistan Devlet Başkanı...

Türkmenistan:Resmi habarlar

vepa
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hem-de «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň pudagara algy-bergilerini hasaplaşmak we olaryň maliýe ýagdaýyny gowulandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara...

Bank kartlary boýunça maglumat

vepa
Türkmenistan Merkezi bankynyň maglumatlaryna görä Bank kartlary boýunça maglumat...

Türkmen Lider, Altyn Asyr gölünü; ziyaret etti

vepa
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Karakum çölünde inşa edilen Altyn Asyr Türkmen gölünü ziyaret etti. Türkmen Lideri’ne bu çalışma ziyaretinde bölgede inşa edilecek projeler...