TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheri

Biometriki maglumatly pasporty nireden almaly?

vepa
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy habar berýär, ýagny, Görogly, Gubadag, Gurbansoltan eje adyndaky, S.A.Nyýazow adyndaky etraplarynyň we Daşoguz şäheriniň ýaşaýjylary!...