TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Daşoguz Halkara howa menzili

«Türkmenhowaýollary» agentligi : Salgylar we telefon belgileri

Baş Redaktor
Biz Size Türkmenistanyň çäginde we daşary ýurtlardaky «Türkmenhowaýollary»  agentliginiň edaralarynyň salgylaryny we telefon belgilerini, şeýle hem e-poçta salgylaryny ýetirýäris. Türkmenistanyň çäginde: «Türkmenhowaýollary»  agentliginiň Howa gatnawlarynyň...

«Türkmenhowaýollary» agentligi bäsleşik yglan edýär

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Daşoguz Halkara howa menzili halk hojalygynda ulanylýan «An-2» kysymly uçara zerur bolan B-91/115 görnüşli awiabenzin hem-de «Aeroshel W120» görnüşli awia çalgy ýagy bilen...