TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Daşoguz habarlary

Daşoguz şäherinde täze ýaşaýyş toplumy gurulýar

Ata Watan Eserleri
Daşoguz şäheriniň merkezi böleginde ýaşaýyş jaý toplumynyň gurluşygy başlandy ― diýip, «Daşoguz habarlary» gazetinde ýazylýar. Ol Al-Horezmi köçesiniň ugrunda bina edilýär. 6,5 gektar meýdany tutýan bu...