TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Daşkent

Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda şu gün Aýsoltan Toýçyýewa çykyş eder

Agyr atletika boýunça Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän dünýä çempionatynyň dokuzynjy gününde ― 15-nji dekabrda Türkmenistanyň milli ýygyndysyndan Aýsoltan Toýçyýewanyň çykyşyna tomaşa edip bileris. Ildeşimiz...

Oksford derejesinde bilimi berjek uniwersitet

Özbegistanda Oksford derejesinde bilimi berjek Prezident uniwersitetini döretmek meýilleşdirilýär. Daşkent şäherindäki Prezident uniwersiteti birbada 8 müň okuwça bilim berer. Bu barada Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew...

Abdysetdar Kazynyň „Jeňnama” poemasy barada

Dr. Almaz Yazberdiyew
Türkmen nusgowy şahyrlarynyň eserleri 1917-nji ýyldan öňki döwürde öz asyl nusgalarynda we arap elipbiýinde Russiýanyň Peterburg, Moskwa, Kazan, Astrahan, XIX asyryň soňky çärýeginden başlap Orta...