TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Daşkent şäheri

Dünýä çempionatynda şu gün Maksat Meredow ýaryşar

Türkmenistanyň agyr atletika boýunça milli ýygyndysynyň dünýä çempionatyndaky çykyşlary şu gün erkekleriň arasynda 73 kilograma çenli agram derejesinde Maksat Meredowyň çykyşy bilen dowam eder. Biziň...

Şu gün dünýä çempionatynda Seýitjan Mirzaýew ýaryşar

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda şu gün biziň ildeşimiz Seýitjan Mirzaýew çykyş eder. Ol 61 kilograma çenli agram derejesiniň «A»...

50 metrlik gamburger

Ata Watan Eserleri
Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde uzynlygy 50 metre ýetýän çelpekli (lawaşly) gamburger ýasaldy. Ýurduň täze rekordy hökmünde bellige alnan tagamdan düşen girdeji «Mähirli eller» atly haýyr-sahawat...