TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

daşary ýurt raýatlarynyň tussag edilen

Howaýy maglumatlar barada

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda şeýle diýilýär “Daşary ýurtlaryň käbir köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Türkmenistanyň Kabuldaky Ilçihanasynyň binasynyň golaýynda partlaýjy enjamlar ýüze çykarylan...