TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Daşary işler ministri

Ministrler Kabinetiniň täze düzüminiň agzalarynyň terjimehallary

Ata Watan Eserleri
Muhammetguly Atamuhammedowiç MUHAMMEDOW 1981-nji ýylda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Bäherden şäherinde doguldy. Ýokary bilimli. 2003-nji ýylda Türkiýe Respublikasynyň Gazi uniwersitetini ykdysatçy-dolandyryjy hünäri boýunça tamamlady. 2004...

HZG-niň Zähmet kadalary departamentiniň direktory bilen duşuşyk geçirildi

Ata Watan Eserleri
2022-nji ýylyň 16-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň Halkara zähmet guramasynyň Zähmet kadalary departamentiniň direktory Korinn Warga bilen onlaýn duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda...

Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministriniň  Türkmenistana sapary

2021-nji ýylyň 5-nji martynda Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglu Aşgabada iki günlük iş sapary bilen geldi. Saparynyň çäklerinde Türkiýäniň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy...

ABŞ-nyň täze hökümeti belli bolup başlady

ABŞ-nyň saýlanan Prezidenti Jo Baýden täze hökümetiň düzümini belli etmäge başlady. ABŞ-nyň metbugatynyň berýän habarlaryna görä, ABŞ-nyň 46-njy Prezidenti Jo Baýdeniň hökümetiniň düzüminde orun aljak...

Türkmen-eýran söwda gatnaşyklary berkidilýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň Ýol we şäher gurluşyk ministri Mohammad Eslaminiň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk...

Türkmenistanyň we Kataryň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

2020-nji ýylyň 10-njy awgustynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Ö.Meredow bilen Katar Döwletiniň Premýer-ministriniň orunbasary, Daşary işler ministri Şeýh Mohammed bin Abdulrahman...

Türkmenistan bilen BAE-niň arasynda telefon söhbetdeşligi

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 22-nji iýulynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Ö.Meredow bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Premýer ministriniň orunbasary, Prezidentlik işleri boýunça ministri Şeýh...

Gurluşyk pudagynda türkmen-rus hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gurluşyk we gurluşyk materiallary pudagynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça türkmen-rus gepleşikleri geçirildi. Türkmen tarapyndan duşuşyga senagat we...

Türkmenistanyň we Palestina Döwletiniň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler

vepa
2019-njy ýylyň 26-njy martynda Ramalla şäherinde Türkmenistanyň we Palestina Döwletiniň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Palestina tarapyndan gepleşiklere Daşary işler ministriniň orunbasary Mazen...

Ankarada syýasy geňeşmeler geçirildi

vepa
2019-njy ýylyň 13-nji martynda Ankara şäherinde Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Bu çärä gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň...