Tag : daşary işler ministri Raşid Meredow bilen sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

DÜNÝÄ

TOPH gaz geçirijisi: türkmen-hindi we türkmen-pakistan pudagara topary dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow bilen sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly,...