Tag : «Dag jerenleri»

ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Geldi Bäşiýew: Gözelligiň waspçysy

Ata Watan Eserleri
Şahyr Geldi Bäşiýewiň döredijiligi hakynda söz açylanda ilki bilen onuň radionyň arhiwinde saklanýan ses ýazgylary ýadyma düşýär. Türkmenistanyň halk ýazyjysy Berdinazar Hudaýnazarowyň:  «Adamyň bir mätäç...