TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Çynar Täjiýewna Rustemowa Türkmenistanyň iň ýokary tapawutlandyryş derejesini — «Türkmenistanyň Gahrymany» diýen ady dakmaly we oňa «Altyn Aý» altyn medalyny gowşurmaly.

Çynar Rustemowa «Türkmenistanyň Gahrymany» diýen ady dakyldy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidenti Halk Maslahatynyň mejlisinde gol çeken Permanyna laýyklykda, Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkär...