TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

COVID-19 ýokanjy

COVID-19 ýokanjyna garşy sanjymyň gerekli gory döredildi

Keselleriň öňüni alyş çäreleriniň umumy we ýöriteleşdirilen usullary bolup, olaryň umumy usullaryna şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertip-düzgünlerini berjaý etmek, sagdyn iýmitlenmek, dermanlyk ösümliklerden taýýarlanan çaýlary...

COVID-19: Türkmenistan sanjym satyn alar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda COVID-19 ýokanjyna garşy sanjym satyn almak we ýurda getirmek barada meýilnama taýýarlandy. Bu barada “orient.tm” internet saýtynda bellenilip geçilýär. Bu meýilnama esasynda Türkmenistanyň daşary...

Türkiýäniň agyz-burun örtük eksporty

Türkiýäniň Statistika institutynyň maglumatlaryna görä, şu ýylyň ýanwar-iýun aralygynda Türkiýe bir gezek ulanylýan agyz-burun örtüklerini ​​dünýäniň 108 nokadyna eksport etdi. “Covid-19” ýokanjynyň dünýäde giňden ýaýramagy...

COVID-19 sanjymy: lukmançylyk synaglaryna başlady

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň “Johnson & Johnson”derman kärhanasy täze koronawirus (Covid-19) sanjymyny synagdan geçirip başlady. “Clinical Trials Arena” internet neşiriniň habar bermegine görä, kompaniýa ABŞ-da we Belgiýada “Ad26.COV2.S”...

COVID-19 sanjymynyň ygtybarlydygy mälim edildi

Ata Watan Eserleri
Oksford uniwersiteti tarapyndan kliniki barlaglary dowam edýän COVID-19 sanjymynyň ygtybarlydygy hem-de immunitet ulgamyny goldaýandygy mälim edildi. Oksford uniwersitetiniň beren beýanatyna görä, Oksford uniwersitetiniň Jenner instituty...