TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Covid-19 wirusy

Koronawirus ýokanjy haçan tamamlanar?

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa boýunça sebit direktory Hans Kluge: “Meniň pikirimçe, “Covid-19” wirusy 2022-nji ýylyň başynda gutarar” – diýip belledi. Daniýanyň döwlet teleýaýlymy bilen...

Koronawirus teňňesi döredildi

Özüniň teňňe dizaýnlary bilen dünýäde giňden tanalýan dizaýner Jastin Heister bu gezek koronawirus teňňelerini öndürdi. Göwrümi 39 mm barabar bolan ýadygärlik teňňede Covid-19 wirusy sebäpli...