TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

COVID-19 pandemiýasy

ABŞ: syýahatçylar sanjym etdirmeli bolarlar

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň ýolbaşçylygyndaky ýurduň hökümeti daşary ýurtly syýahatçylardan täze görnüşli koronawirus (Covid-19) ýokanjyna garşy sanjym etdirmegi talap etmäge taýýarlanýar. Bu barada “Associated Press”...

Hormatly Prezidentimiz «Expo 2020 Dubai» Bütindünýä sergi­sine çagyryldy

Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi Muhammed bin Raşid al Maktum Hormatly Prezidentimize hat iberdi. Ol öz hatynda milli Liderimizi Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriljek...

ÝUNISEF-den iş mümkinçilikleri

Ata Watan Eserleri
Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy boş iş orunlary barada bildiriş çap etdi. Guramanyň Türkmenistandaky wekilhanasy üçin işgär gözlenilýär. Şol bildirişde “COVID 19”...

Türkmenistan Russiýanyň “Sputnik V” sanjymyna gyzyklanma bildirdi

Baş Redaktor
Russiýanyň Saglygy goraýyş ministrliginde Türkmenistanyň we Russiýanyň arasynda saglygy goraýyş ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek babatda duşuşyk geçirildi. Bu barada Russiýanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň resmi internet sahypasynda...

Migrasıýa Boýunça Okuw Maslahaty

Baş Redaktor
2020-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň “Merkezi Aziýada we Russiýa Federasiýasynda migrantlaryň we jemgyýetleriň durmuş-ykdysady ýagdaýyna COVID-19 pandemiýasynyň täsirini peseltmek” atly taslamasynyň çäklerinde...

Migrasiýa boýunça halkara maslahat : COVID-19

Baş Redaktor
Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň “Merkezi Aziýada we Russiýa Federasiýasynda migrantlaryň we jemgyýetleriň durmuş-ykdysady ýagdaýyna COVID-19 pandemiýasynyň täsirini peseltmek” atly taslamasynyň çäklerinde sebitleýin maslahaty geçirildi. 2020-nji...

Türkmenistan «Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatyndaky 16-njy ministrler duşuşygyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen «Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatyndaky 16-njy Ministrler derejesindäki duşuşuga...

“Tokio-2020”: Olimpiýa alawynyň ýörişiniň senesi mälim boldy

‘Tokio-2020” Olimpiýa alawynyň ýörişi 2021-nji ýylyň 25-nji mart güni Fukusima prefekturasyndaky “J-Village” Milli sport merkezinden başlanar. Şondan soň Olimpiýa alawy Ýaponiýanyň 47 prefekturasyny 121 günüň...

Uzagara onlaýn okamak teklibi

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň Saglygy goraýyş ministrliginiň Ýokary bilim edarasyna iberen pikir hatynda güýz semestrinde uniwersitetlerde bilim bermegi uzagara onlaýn okamak usulynda geçirmegi teklip edendigi bellenilip geçilýär. Ýokary...

Türkmen-rumyn gatnaşyklary ösdürilýär

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarowyň Rumyniýanyň Ykdysadyýet, energetika we işewürlik gurşawy ministri W.Popesku bilen onlaýn duşuşygy geçirildi. Mähirli...