TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

COVID-19 koronawirus

COVID-19 ýokanjyny mälim etmegiň usuly

“Apple” we “Google” kompaniýalary koronawirus hassalary üçin aragatnaşyk yzarlaýyş ulgamynyň döredilendigini habar berdiler. Bu ulgam ykjam telefonlarynda programma hökmünde ýerleşdiriler. Bu kompaniýalaryň wekilleri, COVID-19 koronawirus...

Türkmenistan-Owganystan-Azerbaýjan arasynda üçtaraplaýyn duşuşyk

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Iki döwletiň Baştutanlary mähirli, doganlarça salamlaşyp, özara söhbetdeşlikde...