TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Covid-19» epidemiýasyna garşy sanjymlary

Germaniýadan hoş habar

Ata Watan Eserleri
Germaniýanyň birnäçe instituty «Covid-19» pandemiýasy üçin sanjymynyň gözleginde ençeme işler alyp barýarlar. Ynha şolaryň biri-de Germaniýanyň Paul-Erlih institutydyr. Institutyň direktory Çiçutek alyp barýan işleriniň ugrukýandygyny...