TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Covid-19 epidemiýasy

Teýlor Swiftiň 40,000 dollarlyk meşhur gitarasy satuwda

“Covid-19” epidemiýasyndan ejir çekenleriň peýdasyna açylan gaznada beriljek satuwda Teýlor Swiftiň ýygyndysyndan ýörite 2018 gibson gitarasy satuwa çykarylar. Ol gitara 25 müňden 40 müň dollar...

Futbol janköýerleri üçin hoş habar

UEFA guramasy 55 döwletiň agzalarynyň baş kätipleri bilen COVID-19 epidemiýasyndan soňky Ýewropa futbolunyň käbir meselelerini ara alnyp maslahatlaşmak üçin wideomaslahat geçirdi. Bu maslahatda esasy meseleleriň...

“Walmart”-yň onlaýn satuwy 97 göterim ýokarlandy

ABŞ-nyň esasy bölek satuw zynjyrlaryndan biri bolan “Walmart” şu ýylyň ikinji çärýeginde onlaýn söwdasynyň 97 göterim ýokarlanandygyny habar berdi. Bu barada şu ýylyň ikinji çärýeginiň...