TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

COVID-19-a garşy sanjym

Awaza: COVID-19-a garşy sanjym geçirmek üçin kesgitlenen nokatlar

Ata Watan Eserleri
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän myhmanhanalarda we kottejlerde dynç almaga isleg bildiren raýatlar syýahatçylyk edaralaryndan ýa-da zolakda ýerleşýän myhmanhanalaryň degişli ministrliklerinden, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryndan ýollamanamalary...

Awazada dynç almak ýa-da tomusky dynç alyş döwri

Baş Redaktor
Tomus pasly ýakynlaşýar. Ýylyň dowamynda zähmet çekip ýa-da okan we bilim alan raýatlar dynç almak üçin köplenç tomus paslyny saýlap alýar. Tomusky  dynç alyş döwründe...

Şypahanalarda saglygyny dikeltmegiň tertibi

Baş Redaktor
“Awaza” şypahanasyndan daşgary beýleki şypahanada saglygyny dikeltmegi üçin raýata ýaşaýan ýeri boýunça saglyk öýünden berilýän şypahana depderçesi hem-de saglyk ýagdaýy barada kepilnama zerurdyr. Bu barada...