TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

çöl

Gurbandurdy Gurbansähedow

Ata Watan Eserleri
Ady we familiýasy: Gurbandurdy Gurbansähedow Doglan ýeri: Mary welaýaty Sakarçäge etraby Garaýap obasy Doglan senesi: 1919-njy ýylyň 5-nji oktýabry Aradan çykan senesi: 1992-nji ýylda  Bilimi:Aşgabatdaky...

Söýgüliler üçin ajaýyp ýer

Dubaý şäheriniň golaýynda ýerleşýän çölüň ortasynda söýgüliler üçin ajaýyp ýer bar. Gum depeleriniň ortasynda suw bilen kesişýän iki ýürekden ybarat ajaýyp “Söýgi köli” ýerleşdirilipdir. Şol...