TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Çoganly şäherçesi

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri
Aşgabat şäher Polisiýa müdirliginiň Polisiýa ýol gözegçiligi bölüminiň Bellige alyş we synag bölümçesiniň Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary. Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk...

Milli Liderimiz ýaşaýyş toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde, Çoganly şäherçesinde bina edilen täze kottejler toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Häzirki wagtda bu ýerde döwrüň talaplaryna laýyk gelýän täze şäher...