TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

CNN

Dünýäniň iň uly suraty

Amerikaly Deýmond Wipper-Ýang dünýäniň iň uly suratyny çekdi. Ol 600 inedördül metr kagyzda – öýleri, howa şarlaryny we ummanyň içindäki ýaşaýşy şekillendiripdir. “CNN” habar gullugynyň...

Söwda üçin täze ulgam: kart we nagt pul zerur däl

Dünýäniň öňdebaryjy “Amazon” söwda saýty we kompaniýasy täze bir funksiýa hödürleýär. Ösen ulgama laýyklykda, ABŞ-nyň Sietl şäherindäki “Amazon Go” bazarlarynda müşderiler satyn alan harytlaryny diňe...

Gözleri bilen surat çekýär

Londonda ýaşaýan Sarahnik Sara Ezekiýel aýdyň we durmuşy tassyklaýan şekilleri bilen halkara derejesinde ykrar edildi. Elleriniň we aýaklarynyň tutmaýanlygyna garamazdan, çekýän suratlary örän täsin. Ezekiýeliň...

Burger şekilli pahlawa

Baş Redaktor
Pahlawa (baklawa) diýlende, ilkinji göz öňümize Türkiýe Respublikasy gelýär. Bu ýurduň köp ýerinde bu görnüşdäki süýjüligiň dürli görnüşleri taýýarlanýar. Olaryň sada, içiň maňyzly we beýleki...